U bepaalt hoe u uw gegevens anonimiseert

Dankzij een brede set anonimiseermethoden kunt u uw gegevens anonimiseren op de manier die aansluit bij uw behoeften. Per kolom kunt u de gewenste methode instellen en verder op maat configureren.

Replace

Replace vervangt alle rijwaarden van de betreffende kolom in een vooraf gedefinieerde waarde. Deze methode is een voorbeeld van een generalisatietechniek waarin alle waarden aan elkaar gelijk worden, waardoor identificatie op basis van unieke karakteristieken onmogelijk wordt.

Remove

Het configureren van de Remove methode op een kolom, verwijdert alle waarden binnen deze kolom. Dit kan erg handig zijn in de situatie waar de rijen binnen de betreffende kolom niet altijd waarden bevatten, of wanneer de gegevens binnen de kolom niet gebruikt worden in de processen na anonimiseren.

Randomize

De Randomize methode is gebaseerd op een door onszelf ontwikkeld algoritme, wat in staat is om iedere waarde te vervangen door een andere willekeurig geselecteerde waarde binnen de kolom. Iedere keer dat het anonimiseerproces wordt uitgevoerd resulteert dit in onvoorspelbare en andere waarden.

Randomize kan verder geconfigureerd worden met twee additionele opties: ‘Keep Unique’ en ‘Keep Distribution’.

Keep Unique zorgt ervoor dat, wanneer het anonimiseerproces een waarde selecteert die gelijk is aan de originele waarde, het algoritme een andere waarde selecteert.

Keep Distribution past het algoritme zo aan, dat de distributie van de gegevens voor het anonimiseren gelijk is aan die na het anonimiseren. Anders gezegd: als voor het anonimiseren de naam ‘Paul’ vier keer voorkomt in een kolom, dan zorgt deze optie ervoor dat de naam ‘Paul’ ook na het anonimiseren vier keer in de kolom voorkomt.

Randomize Collection

Randomize Collection is een uitbreiding op de Randomize methode, maar in plaats van op een enkele kolom wordt het algoritme toegepast op een ‘set’ van maximaal drie kolommen. De onderlinge relatie tussen deze kolommen blijft intact, doordat de waarden binnen de set bij elkaar blijven tijdens het anonimiseren. Deze methode kan bijvoorbeeld worden toegepast om geografische gegevens bij elkaar te houden, of de postcode en plaatsnaam om te voorkomen dat na het anonimiseren een postcode gekoppeld wordt aan een andere stad.

Randomize Pool

Met de Randomize Pool methode worden alle waarden binnen een kolom vervangen door een willekeurig geselecteerde waarde uit een set door u vooraf gedefinieerde waarden. Deze methode is bijvoorbeeld handig wanneer slechts een aantal waarden bruikbaar zijn in het proces na anonimiseren, en de betreffende kolom daarom alleen deze waarden mag bevatten.

Randomize Interval

De Randomize Interval methode vervangt de waarden in een kolom met een nieuwe waarde gebaseerd op een interval die u definieert. Bijvoorbeeld, als u de Randomize Interval methode instelt op een datumkolom, dan kan u een interval definiëren van 10 dagen. Wanneer de gegevens geanonimiseerd worden, dan worden de data in de kolom vervangen door een willekeurige datum tussen de -10 en +10 dagen van de originele datum.

Randomize Interval kan geconfigureerd worden op numerieke- en op datumkolommen. De datumkolom kan ingesteld worden op een schaal van dagen, maanden en jaren, terwijl het interval op numerieke kolommen geen beperking kent.

Hash

Met de Hash methode kan u alle waarden binnen een kolom veranderen in een willekeurige combinatie van letters en cijfers. De nieuwe waarde is niet gebaseerd op de originele waarde, maar is een volledig willekeurig gekozen nieuwe waarde.

Truncate

De Truncate methode verwijdert de volledige inhoud van een tabel. Deze methode is alleen beschikbaar wanneer het anonimiseren wordt toegepast op databases zoals Oracle of Microsoft SQL Server, en is vooral bedoeld om snel een tabel leeg te maken die bijvoorbeeld loginformatie bevat en niet meer nodig is na het anonimiseren.

Al onze anonimiseermethoden zijn geoptimaliseerd voor snelheid en precisie en zorgen ervoor dat gegevens niet meer herleidbaar zijn tot personen.

Iedere bestaande en nieuwe methode wordt automatisch miljoenen keren getest, om er zeker van te zijn dat ze veilig, snel en accuraat zijn.

Wilt u weten hoe onze anonimiseer methoden uw gegevens kunnen helpen beschermen?

Laat hier uw e-mailadres achter en wij nemen contact met u op!